Konzultace & Analýza & Poradenství & Návrh řešení & Zpětná vazba

  • Moderní trendy aplikované v podmínkách českých sportovních klubů

  • Efektivita fungování sportovního klubu

  • Strategie a plánování v oblasti daného sportovního odvětví

  • Organizační struktura sportovního klubu

  • Strategický marketing v podmínkách sportovních klubů

  • SWOT analýza

  • Marketing mix

  • Budování a propagace značky vašeho sportovního klubu u cílového segmentu i široké veřejnosti

Kontaktujte nás