KDO JSME?

Jsme mladá a velmi progresivní sportovní agentura s nejkomplexnějším portfoliem služeb v oblasti sportu na Moravě.

Dlouhodobě sledujeme moderní trendy v řízení sportovních organizací, které vedou k jejich efektivnímu fungování po organizační, personální i ekonomické stránce.

Naší snahou je přinést více financí do sportovních klubů kombinací našeho know-how a sponzoringu.

O CO SE SNAŽÍME – NAŠICH 5P?

 • Propagujeme zdravý životní styl dětí a mládeže

 • Propojujeme trojúhelník sportovní klub – škola – rodina

 • Pomáháme sportovním klubům s jejich každodenním fungováním

 • Podporujeme sportovní kluby ekonomicky – zkrátka jdeme příkladem

 • Předáváme naše zkušenosti dál

CO K TOMU VYUŽÍVÁME?

 • Naše know-how

 • Vlastní nápady, invenci a originální postupy

 • Mnohaleté zkušenosti z oblastí Marketingu a managementu sportu, Event marketingu a PR

 • Dlouholeté úzké kontakty na management firem, především v regionu Moravy

 • Znalosti prostředí a fungování sportovních klubů

NA KOHO PŘEDEVŠÍM CÍLÍME?

Naše nabídka je z velké části mířena na spolupráci se sportovními kluby těchto kolektivních sportů, především pak na děti a mládež

Lední hokej

Fotbal

Florbal

Házená

Volejbal

Basketbal

KOHO NEODMÍTÁME?

Jsme přístupni spolupráci také s profesionálními kluby daných kolektivních sportů, kteří se účastní profesionálních soutěží

CO NÁS NEJVÍCE VYSTIHUJE?

MESSA

 • Maximalismus

 • Entuziasmus

 • Serióznost

 • Síla

 • Aktivita

Portfolio služeb